Strona Domowa Rodziny Mniszek Tchorznickich

Kilka słów wstępu

Galeria powstała ze zbiorów rodzinnych oraz na podstawie ustnego przekazu, w związku z tym mogą wystąpić przekłamania w opisie osób pokazanych na zdjęciach. Cześć osób figuruje również jako nieznane.
Galeria podzielona została na kilka części tematycznych. Kliknięcie na zdjęcie (miniaturkę) powoduje dużego zdjęcia.

Galeria

Rodzina mojego dziadka Henryka Mniszek Tchorznickiego osiadła w Pisarowcach

Godzimira i Henryk, na rękach Stefan Mniszek Tchorzniccy - Pisarowce 1924, przed dworem Godzimira i Stefan Mniszek Tchorzniccy - Pisarowce około 1928 Aleksander i Stefan Mniszek Tchorzniccy Pisarowce 1933, na tarasie Aleksander Mniszek Tchorznicki 7 lat - 1927 Mieczysław i Stanisław Mniszek Tchorzniccy Henryk z synami Aleksandrem i Stefanem - Pisarowce 1931 Mieczysław Mniszek Tchorznicki - Pisarowce Mieczysław Mniszek Tchorznicki - Pisarowce Mieczysław Mniszek Tchorznicki - Warszawa Henryk Mniszek Tchorznicki 26-11-1921 Godzimira Mniszek Tchorznicka (Siedzi po środku ubrana na biało) - Pisarowce 15-08-1933 Godzimira, Henryk i Stefan Mniszek Tchorzniccy z gośćmi (Konstanty Mniszek Tchorznicki z córką, Irena Szawłowska) - Pisarowce około 1939 Aleksander Mniszek Tchorznicki z dziewczyną - Montreal Aleksander Mniszek Tchorznicki z dziewczyną - Montreal Tabliczka nagrobna Godzimiry z Małachowskich i Henryka Mniszka Tchorznickiego Zawiadomienie o ślubie Godzimiry Małachowskiej i Henryka Mniszka Tchorznickiego Stefan Mniszek Tchorznicki - Pisarowce 1940 Dwór w Pisarowcach teraz, widok od strony podjazdu - widać dobudowane po wojnie pierwsze piętro Dwór w Pisarowcach teraz, widok od strony parku Dwór w Pisarowcach zimą, widok od strony podjazdu - widać dobudowane po wojnie pierwsze piętro Zawiadomienie o ślubie Jadwigi Dunin-Borkowskiej i Henryka Mniszka Tchorznickiego Stanisław Mniszek Tchorznicki

Rodzina mojej babci Godzimiry z domu Nałecz Małachowska

Godzimir Nałecz Małachowski - na urzedzie Prezydenta Miasta Lwowa Godzimira NałeczMałachowska, lat 7 Godzimira NałeczMałachowska ze swoim ukochanym pieskiem Godzimira Nałecz Małachowska Godzimira Nałecz Małachowska Godzimira Nałecz Małachowska Godzimira Nałecz Małachowska Godzimira Mniszek Tchorznicka z domu Małachowska - 1925 Godzimira Mniszek Tchorznicka z domu Małachowska Godzimir Nałecz Małachowski - grób na Cmentarzy Łyczkowskim Roman Nałecz Małachowski 08.12.1893

Rodzina mojego pradziadka Aleksandera Mniszek Tchorznickiego

Anna Chrzanowska, Konstanty Mniszek Tchorznicki, Henryk Mniszek Tchorznicki, Anna Mniszek Tchorznicka Emilia Mniszek Tchorznicka Emilia Mniszek Tchorznicka Maria Mniszek Tchorznicka z domu Weckbecker Stefan Mniszek Tchorznicki

Aleksander Mniszek Tchorznicki

Aleksander Mniszek Tchorznicki Aleksander Mniszek Tchorznicki Nekrolog Aleksandra Mniszek Tchorznickiego Grób Aleksandra Mniszek Tchorznickiego w Zakopanym Życzenia noworoczne dla Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.1 Życzenia noworoczne dla Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.2 Dyplom orderu Franciszka Józefa dla Aleksandra Mniszek Tchorznickiego Dyplom uznania za zaangażowanie w sprawę Morskiego Oka Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Sanoka cz.1 Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Sanoka cz.2 Dyplom nadania honorowego członkostwa Towarzystwa prawniczego Kosowa, Kut i Wyżnicy dla Aleksandra Mniszka Tchorznickiego cz.1 Dyplom nadania honorowego członkostwa Towarzystwa prawniczego Kosowa, Kut i Wyżnicy dla Aleksandra Mniszka Tchorznickiego cz.2 Dyplom nadania honorowego członkostwa Towarzystwa prawniczego Kosowa, Kut i Wyżnicy dla Aleksandra Mniszka Tchorznickiego cz.3 Dyplom nadania honorowego członkostwa Towarzystwa prawniczego Kosowa, Kut i Wyżnicy dla Aleksandra Mniszka Tchorznickiego cz.4 Dyplom nadania honorowego członkostwa Towarzystwa prawniczego Kosowa, Kut i Wyżnicy dla Aleksandra Mniszka Tchorznickiego cz.5 Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa im. Fryderyka Chopina we Lwowie cz.1. Dyplom honorowego członkostwa Towarzystwa im. Fryderyka Chopina we Lwowie cz.2. Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Czortkowa dla Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.1. Dyplom honorowego obywatelstwa miasta Czortkowa dla Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.2 Dyplom honorowego obywatelstwa Wiśniowczyka dla Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.1. Dyplom honorowego obywatelstwa Wiśniowczyka dla Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.2. Dyplom honorowego członka Towarzystwa Samopomocy Certyfikatystów Wojskowych dla Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.1. Dyplom honorowego członka Towarzystwa Samopomocy Certyfikatystów Wojskowych dla Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.2. Dyplom Towarzystwa Gospodarczego Ziemi Sanockiej dla Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.1. Dyplom Towarzystwa Gospodarczego Ziemi Sanockiej dla Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.2. Ustanowienie w Stryju fundacji im. Aleksandra Mniszek Tchorznickiego dla wsparcia uwolnionych więźniów cz.1. Ustanowienie w Stryju fundacji im. Aleksandra Mniszek Tchorznickiego dla wsparcia uwolnionych więźniów cz.2 Dyplom Honorowy Ochotniczej Straży Ogniowej w Kołomyi dla Aleksandra Mniszek Tchorznickiego. Dyplom Doktora Praw Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.1. Dyplom Doktora Praw Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.2. Dyplom Doktora Praw Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.3. Dyplom Doktora Praw Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.4. Dyplom Doktora Praw Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.5. Dyplom honorowego obywatelstwa Starej Soli dla Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.1. Dyplom honorowego obywatelstwa Starej Soli dla Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.2. Dyplom honorowego obywatelstwa Starej Soli dla Aleksandra Mniszek Tchorznickiego cz.3. Podziękowanie za pomoc pogorzelcom z Mikulincy Aleksander Mniszek Tchorznicki - Życzenie noworoczne Aleksander Mniszek Tchorznicki - Życzenie noworoczne

Rodzina Ścibor Rylskich i Mniszek Tchorznickich z nimi powiązanymi

Grobowiec Zygmunta Ścibor Rylskiego - cmentarz Dudyńce Grobowiec Zygmunta Ścibor Rylskiego, zdjęcie  - cmentarz Dudyńce Jan Mniszek Tchorznicki, teść Zygmunta Ścibor Rylskiego Kornela Mniszek Tchorznicka z domu Szaszkiewicz, żona Jana Teofila Mniszek Tchorznicka, córka Korneli i Jana

Dokumenty rodzinne

Certyfikat szlachectwa Walentego Mniszek Tchorznickiego - kserokopia Drzewo Genealogiczne Aleksandra Mniszek Tchorznickiego Drzewo genealogiczne Aleksandra Mniszek Tchorznickiego Drzewo genealogiczne Konstantego Mniszek Tchorznickiego Drzewo genealogiczne Romana Mniszek Tchorznickiego

Pozostałe zdjęcia

Roman Mniszek Tchorznicki Grób Emilii z Polikaprow i Konstantego Mniszek Tchorznickiego (mojego Prapradziadka), Honoraty oraz Mila i Stefana - dzieci Aleksandra i Marii z Weckbecker Nekrolog Konstantego Mniszek Tchorznickiego (mojego Prapradziadka) Grób Honoraty Mniszek Tchorznickiej Jadwiga i Konstanty Mniszek Tchorzniccy oraz Aleksandra i Wojciech Ostoja Ostaszewscy Jadwiga i Konstanty Mniszek Tchorzniccy oraz Aleksandra i Wojciech Ostoja Ostaszewscy Hrabia Tadeusz Plater-Zyberków z żona i córką oraz Godzimira i Henryk Tchorznicy - Konstantynów nad Bugiem. Rodzina mojej Prababci - Wecbecker Schilerowie Benkhagen, żona Henrietta z domu Wecbecker Mieszkancy Nadyb

Zdjęcia osób nieznanych z domowego archiwum.

Jesli ktoś rozpoznaje, osoby na tych zdjęciach, to proszę o kontakt

.

Podziękowania

Dla pani Joanny Swiniarskiej i jej rodzinie za nadesłane zdjęcia.
    Dla pana Andrzeja Romaniaka z muzeum w Sanoku za digitalizacje części zbiorów rodzinnych, znajdujących się w zbiorach muzeum.
    Dla pani Katarzyny Podolak za pozwolenie przedruku zdjęć z książki "Pisarowce".

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.