Strona Domowa Rodziny Mniszek Tchorznickich

Warszawa

Uwagi i spostrzeżenia

Józef Mniszek Tchorznicki zmarł w 1910 roku,jednak w księgach figuruje aż do 1937 roku, dlatego wpisy po 1910 przekresliłem.

1908

 • Teatry rządowe (Gmach teatrów Senatorska 23 - tel. 292). : Prezes - Konst. s. Rom. Herschelman (tel. 5051), Vice-Prezes - Stanisł. s. Bartłom. Karaffa- Korbut (tel. 5052), hygienista-Józ. Tchórznicki(3)
 • Drogi Żelazne Nadwiślańskie. Wydział Lekarski (Pl. ¦w. Aleksandra 8): Czasowy lek. przy budowie mostu - Józef Tchorznicki.(3)
 • Szpital Najświętszej Marji Panny na Pradze (Panieńska 10, tel.-8-07): Ordynatorzy: Dr. Dr. Edw. Zieliński, Józ. Tchórznicki, Władysł. Brunner, Kazim. Zieliński. (3)
 • Tchorznicki Józef Dr.(Szczepienie ospy) - Danilowiczowska 8 (tel.5-28) (3)
 • Józef Dr., (Szczepienie ospy)- Praga, Olszowa 14. (3)
 • Doktorzy: Tchórznicki Józef - Daniłowiczowska 8 (tel. 5-28); wewnętrzne, kobiece i dziecinne do 9 r. i od 4-6 po połud (3)

1918

 • Instytut szczepienia ospy, Nowogródzka 82 (1)
  • Stępniewski, Tad., Dr., Zielna 11 (1)
  • Stępniewski, Tym., Dr., Zielna 15 (1)
  • Tchorznicki, J., Daniłowiczowska 8 (1)

1928

 • Szczepioniki i surowice - Tchorznicki J. dr., Danilowiczowska 8 (2)

1930

 • MINISTERSTWO WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO (Bagatela 12); V. Departament Wyznań (Al. Ujazdowskie 37): dyrektor departamentu — Franciszek Potocki (tel. 144-40). Naczelnicy wydziałów: wyznania rzymsko-katolickiego — Stanisław Głowacki (tei. 178-04); wyznań chrześcijańskich niekatolickich — Edward Bogdański (tel. 45-16); wyznań niechrześcijańskich — p. o. Konstanty Tchorznicki (tel. 316-82). (4)
 • Surowice lecznicze. - Tchorznicki J . dr., Daniłowiczowska 8. (4)

1937

 • Tchorznickl J,.d r. med., instytut szczepienia ospy, Daniłowiczowska 8, tek 605-28 (5)
 • Surowice Lecznicze - Tchórznickl J., Daniłowie/owsku 8, tel. 605-28 (5)

1938

 • 12 54 22 Mniszek-Tchorznicki Konstanty, sędzia N. T. A., Krechowiecka 5 (6)

Bibliografia:

1 - Księga adresowa dla przemysłu, handlu i rolnictwa 1918
2 - Księga Adresowa Polski 1928
3 - Adresy Warszawy 1908
4 - KSIĘGA ADRESOWA POLSKI (WRAZ Z W M . GDAŃSKIEM) DLA HANDLU, PRZEMYSŁU, RZEMIOSŁ I ROLNICTWA 1930<
5 - Księga Adresowa Polski, przemysłu, handlu, finansów, szkolnictwa i wolnych zawodów 1937
6 - Ksiśżka telefoniczna Warszawy 1938-1939

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.