Strona Domowa Rodziny Mniszek Tchorznickich

Brześciany

Wieś i gmina, pow. Sambor, sąd pow. i sąd okr. Sambor,
1165 mieszk.
stacja kolejowa, urząd pocztowy, urząd telegraficzny - (6 km) Biskowice, urząd tefoniczny - Sambor

1928

  • Właściciele ziemscy (propridtaires fonciers): Tchorznicki Wład. (171). (1)
  • Różne towary (articles divers): Kółko Rolnicze. (1)
  • Rzeźnicy (bouchers): Szeftel M. (1)
  • Tytoniowe wyr. (tabacs): Plirga L. (1)

1930

  • Właściciele ziemscy (propridtaires fonciers): Tchorznicki Wład. (171). (2)
  • Piwiarnie ((brasseries): Rallenrweig (2)
  • Różne towary (articles divers): Kółko Rolnicze. (2)
  • Rzeźnicy (bouchers): Szeftel M. (2)
  • Tytoniowe wyr. (tabacs): Plirga L. (2)

Bibliografia:

1 - Księga Adresowa Polski 1928
2 - KSIĘGA ADRESOWA POLSKI (WRAZ Z W M . GDAŃSKIEM) DLA HANDLU, PRZEMYSŁU, RZEMIOSŁ I ROLNICTWA 1930

Webdesign service by Sarkis. Outsourcing by FreelanceWebmarket.